test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 28.2.2022 klo 12 mennessä

LÄHIHOITAJAN sijaisuuksia 31.8.2022 SAAKKA PALVELUKESKUS HARJUKODILLA

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme lähihoitajan työn hyvää tuntemusta, kuntouttavaa työotetta sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja sekä Eduskunnan 28.12.2021 hyväksymä tartuntalain väliaikaisen 48a§ lisäyksen mukainen rokotesuoja. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antaa Harjukodin vs. palveluesimies Katja Lappi p. 040-8045530 tai palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma p. 044-7809103

Vetelissä 11.1.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat