Lähihoitajan sijaisuuksia vanhustenhuollossa - Eurajoen kunta

Lyhytaikaisia sijaisuuksia ja keikkatyötä tarjolla vanhustenhuollossa.
Sijaisuudet ovat Eurajoen kotihoidossa, Jokisimpukan tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaishoidossa ja lyhytaikaishoidossa.
Pätevyysvaatimuksena sijaisuuksiin on lähihoitajan tutkinto tai alan opiskelija.

Pidemmissä sijaisuuksissa edellytämme voimassa olevia tartuntatautilain (Tartuntatautilaki 1227/2016) mukaisia rokotuksia.

Työ on kolmivuorotyötä sisältäen viikonlopputyötä.

Lisätietoja

http://www.eurajoki.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
Tehostettu palveluasuminen: Mia Kauramaa p. 044-312 4229, mia.kauramaa@eurajoki.fi
Kotihoito: Katri Einmaa p. 044-431 2741, katri.einmaa@eurajoki.fi
Pitkäaikais- ja lyhytaikaishoito: Merja Santapere p. 044-312 4335, merja.santapere@eurajoki.fi

Eurajoen kunta, Perusturva, Vanhustenhuolto
Osoite: Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki

Eurajoki on n. 9300 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa. OL 3 rakentamisen myötä Eurajoesta on tullut asukaslukuun suhteutettuna Suomen kansainvälisin kunta.

Eurajoen kunnan arvoina ovat tuloksellisuus, oikeudenmukaisuus, vastuunkanto, jatkuva kehittäminen ja avoimuus. Päämääränämme on tehdä Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää.

Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen menestystekijä.

Eurajoen kunta on savuton työyhteisö.