Lähihoitajan sijaisuus, Juurakkokadun palvelukoti - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Haemme hoivan tulosalueella toimivaan Juurakkokadun palvelukotiin lähihoitajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 22.3.-29.6.2021. Sijaisuus voi jatkua 30.6.2021 alkaen vuosiloman sijaisuutena 31.8.2021 saakka.

Juurakkokadun palvelukoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö Lappeenrannassa. Yksikössä on neljä tiimiä ja asukkaat ovat pääasiassa ikääntyneitä muistisairaita.

Edellytämme sitoutumista asiakaslähtöiseen ja kuntoutumista edistävään toimintaan sekä halua kehittää hoitotyötä muuttuvassa, teknologiaa hyödyntävässä toimintaympäristössä. Edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon hoitotyössä sekä kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Tehtävän aloitusyksikkö on Juurakkokadun palvelukoti, mutta tehtävässä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Eksoten asumispalveluissa lähihoitajalta edellytetään voimassaolevaa lääkelupaa, jonka suorittaminen mahdollistetaan työsuhteen alussa tarpeen mukaan.

Kelpoisuutena lähihoitajan tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen mukainen nimikesuojattu lähihoitajan tutkinto. Työ on kolmivuorotyötä, jaksotyöaikamuodossa.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voi hakea henkilö, joka täyttää jonkin alla olevista vaatimuksista:
- työnhakija on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- työnhakija on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- työnhakija on vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tehtävässä edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Lisätietoja

http://www.eksote.fi/toimipisteet/asumisen-yksikot/juurakkokadun-palvelukoti/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

vs. Toimintayksikön esimies Virpi Kaipia, virpi.kaipia@eksote.fi, p. 040 503 3162

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Hoiva- ja palveluasuminen, Juurakkokadun palvelukoti
Osoite: Juurakkokatu 3, 53850 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka