Skip to main content
test

Tule Enontekiön tunturikuntaan tekemään merkityksellistä lähihoitajan työtä ikäihmisten yksikköön Luppokodille!

Haemme hyvää tyyppiä lähihoitajan toimeen.

Toimi täytetään 50% työajalla. Osa-aikatyötä täydennetään tarpeen mukaan.

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.
20 paikkainen Luppokoti tarjoaa kokonaisvaltaista, hyvää arkea ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville pitkäaikaisasukkaille sekä kotona asumisen tueksi lyhytaikaista hoitoa tarvitseville.

Lähihoitajana osallistut hyvää arkea tukevaan hoitotyöhön, sen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ikäihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää sitoutuneisuutta vanhustyöhön, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, vastuuntuntoisuutta ja yhteistyötaitoja. Saamenkielentaito katsotaan eduksi. Työ on kolmivuorotyötä neljän viikon tasoittumisjaksossa.

Lähityötiimiisi kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, osastoapulaisia sekä puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijöitä. Esihenkilönä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Pääset hyödyntämään työssäsi paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja. Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä ja taidon hankkimista.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sekä merkintä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä Valviran rekisterissä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 3 §). Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SOTE-TES:n mukaisesti. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kk:n koeaikaa.
Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Asunnon hankinnassa avustetaan tarvittaessa.

Työ alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n rokotussuojaa.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 5.8.2022 kello 12.00 mennessä www.kuntarekry.fi

Lisätietoja ajalla 4.- 8.7. ja 1.- 5.8.2022 vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Boađe Eanodaga duottargildii bargat lagašdivššára dehálaš barggu ahkeolbmuid ovttadahkii Luppokotii!

Ohcat lagašdivššára doibmii buori bargi.

Doaibma devdojuvvo 50 % bargoáiggiin. Oasseáigebargu dievasmahtto dárbbu mielde.

Eanodat lea ealaskas, vádjit guovtte duháha ássi gielda dievva vejolašvuođaiguin Suoma giehtaruohttasis, ja gielda lea viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš asttuáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga nanusvuođat leat luondu, kultur sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searvvuslašvuohta ja oktasašbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid fállama ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus.

20 báikásaš Luppokoti fállá oppalaš, buori árgga guhkesáigge ássiide, geat dárbbašit birra jándora dikšuma, ja maiddái oanehis áigge dikšuma dan dárbbašeaddjiide ruovttus ássama doarjjan.

Lagašdivššárin oassálasttát buori árgga doarju dikšunbargui, dan plánemii, ovddideapmái ja árvvoštallamii. Bargu eaktuda oppalaš oainnu ahkeolbmos ja su dárbbuin. Barggu dikšun eaktuda čatnasumi boarrásiidbargui, návcca vuogáiduvvat rievdi diliide, vásttolašvuođa ja oktasašbargodáidduid. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun. Bargu lea golmmavuorrobargu njealje vahku dássenbajiin.

Lagašbargojovkuidat gullet buohccedivššárat, lagašdivššárat, ossodatveahkit sihke čorgen- ja borramušbálvaleami bargit. Jođiheaddjin doaibmá boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda. Beasat geavahit ávkin barggustat báikkálaš ja guvllolaš oktasašbargofierpmádagaid. Bargoaddi doarju bargoveaga sámegiela máhtu ovddideami ja dáiddu skáhppomis.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus, sihke merkejupmi sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmos Valvira registaras. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátolbmuid gelbbolašvuođagáibádusain 817/2015 3 §) Bálvalangaskavuođa eavttut ja bálká mearrašuvvet SODE-TES:a mielde. Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ovdal doaimma vuostáiváldima. Čuovvut barggu deavdimis 6 mb:a geahččalanáigge. Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Bargu álgá 1.9.2022 dahje soahpamuša mielde.
Barggus eaktuduvvo njoammudávdalága 48 §:a eaktudan boahkuhansuodji.

Ohcamušaid, maidda leat lakton ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 5.8.2022 dmu 12.00 rádjai www.kuntarekry.fi

Lassidieđut 4.- 8.7. ja 1.- 5.8.2022 boarrásiidfuolahusa bálvalanhoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ajalla 4.- 8.7. ja 1.- 5.8.2022 Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi
4.- 8.7. ja 1.- 5.8.2022 boarrásiidfuolahusa bálvalanhoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Lisätietoja

Enontekiön kunta, hyvinvointi, sosiaali, ikääntyneiden palvelut
Osoite: Kuntokatu 1, 99400 Enontekiö
Enontekiön kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat