Lähihoitajan toimi Helmikodilla - Sodankylän kunta

Sodankylän kunnan vanhustyössä Helmikodilla on haettavana 4.2.2021 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMI

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto.

Helmikoti (37 asukasta) on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta. Helmikoti ovat tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat paljon fyysistä ympärivuorokautista perushoitoa ja hoivaa. Pyrimme toteuttamaan aktivoivaa ja kuntouttavaa työotetta. Jokaiselle asukkaalle valitaan omahoitaja ja varahoitaja. Työtä tehdään kolmessa vuorossa. Yksikössämme on nykyaikaiset hoito- / apuvälineet. Meillä on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Toivomme, että sinulla olisi työkokemusta vanhustyöstä ja muistisairaiden hoidosta. Kaikkein eniten odotamme kuitenkin oman työn kehittämishalukkuutta, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, lempeää suhtautumiskykyä vanhaan ihmiseen sekä kykyä toimia itsenäisesti.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen ja ammattitaitoisen, osaavan ja mukavan henkilökunnan tuen. Lämmin huumori ja positiivisuuden ylläpitäminen lisäävät meillä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ajattelemme, että iloinen, hersyvä nauru on lyhin matka kahden ihmisen välillä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään joustavuutta siirtyä työ- ja tulosyksiköstä toiseen. Työhön liittyy opetusvelvollisuus. Palkkaus- ja muut ehdot määräytyvät Kvtes:n mukaan. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain (759/2004) mukainen todistus. Tehtävässä edellytetään Tartuntalain 48 § mukaista rokotussuojaa. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Sodankylän kunta on savuton, hajusteeton ja päihteetön työpaikka.

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain numero 330474. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.


Lisätietoja

http://www.sodankyla.fi

Tutustu työnantajaan

Helmikodin osastonhoitaja Anne-Mari Lakkala, puh. 0400 849 788 ja sairaanhoitaja Enna Pallas, puh. 040 181 9250

Sodankylän kunta, Perusturvapalvelut
Osoite: Ahopolku 6, 99600 Sodankylä

Sodankylä on 8300 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Sodankylän kunta on savuton työpaikka

Sodankylän kunta - Savuton työpaikka