Lähihoitajan toimi ja lähihoitajan sijaisuuksia, Lagašdivššára doaimma ja lagasdivššára sadjásašvuohta - Enontekiön kunta

Lähihoitajan toimi ja lähihoitajan sijaisuuksia, Lagašdivššára doaimma ja lagasdivššára sadjásašvuohta - Enontekiön kunta

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi 16.8.2019 klo 15 mennessä.

1. Lähihoitajan toimi 1.9.2019 alkaen
2. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.9.- 31.12.2019
3. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 2.9.2019 – 1.9.2020
4. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.10.2019 – 31.3.2020
5. Sairaanhoitajan 50 % sijaisuus ajalle 29.9.- 15.12.2019

Lähihoitajien toimien ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokoti on Sosiaalihuoltolain mukainen vanhainkoti. Luppokodissa on 20 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.

Lähihoitajan työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.
Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 / 3 §).
Saamenkielentaito katsotaan eduksi.

Sairaanhoitajan osa-aikaiseen sijaisuuteen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja merkintä sairaanhoitajaksi Valviran rekisteriin. Saamenkielen taito katsotaan eduksi.

Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä ja taidon hankkimista.

Hakemus tulee toimittaa Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 16.8.2019 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ. Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.
Toimet täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ođđásit ohcanláhkai 16.8.2019 dmu 15 rádjai

1. Lagašdivššára doaimma 1.9.2019 rájes
2. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 1.9.- 31.12.2019
3. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 2.9.2019 – 1.9.2020
4. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 1.10.2019 – 31.3.2020
5. Buohccidivššára 50 % sadjásašvuohta áigodahkii 29.9.- 15.12.2019

Lagašdivššáriid doaimmaid ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lea Sosiálafuolahuslágas dárkkuhuvvon boarrásiidruoktu. Luppokotis lea 20 áššehasbáikki. Bargoáigi áigodatbargoáigi. Bargu lea golmmavuorrobargu.

Lagašdivššára bargu eaktuda návcca iešráđálaš bargamii, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.
Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkku (Sosiálafuolahusa ámmátbargobeagas addojuvvon lága 817/2015/ 3 §).
Lagašdivššára doaimmas sámegieladáidu gehččojuvvon ovdun.

Buohccedikšu virgesadjásašvuođa gelbbolašvuođagáibádussan lea buohccedikšu dutkkus ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága mieldásaš lágalažžan dahkan. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bargoaddi doarju bargiid sámegieladáiddu ovddideami ja dáiddu skáhppoma.

Ohcamuša galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 16.8.2019 dmu 15.00 rádjai, čujuhus Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamuššii dutkkusduođaštusa sihke eará oahppo- ja bargoduođaštusaid, maidda háliida doarjalit.
Doaimmat devdojuvvojit guđa mánu geahččalanáiggiin.

Eanodaga buresveadjinlávdegoddi

Lisätietoja

https://enontekio.fi/

  • Enontekiön kunta
  • TyöpaikkaVakinainenMääräaikainenVuorotyö
  • 243691
  • 1. Lähihoitajan toimi 1.9.2019 alkaen 2. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.9.- 31.12.2019 3. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 2.9.2019 – 1.9.2020 4. Lähihoitajan sijaisuus ajalle 1.10.2019 – 31.3.2020 5. Sairaanhoitajan 50 % sijaisuus ajalle 29.9.- 15.12.2019 1. Lagašdivššára doaimma 1.9.2019 rájes 2. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 1.9.- 31.12.2019 3. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 2.9.2019 – 1.9.2020 4. Lagasdivššára sadjásašvuohta áigodahkii 1.10.2019 – 31.3.2020 5. Buohccidivššára 50 % sadjásašvuohta áigodahkii 29.9.- 15.12.2019
  • Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde.
  • 11.7.2019 - 16.8.2019 15:00
  • Lähi- ja perushoitajatTerveydenhuoltoalaEnontekiöLappi

Lähihoitajien toimista antaa tietoja sairaanhoitaja Anne Jänkälä puh. 016-554 1100.
Lagašdivššáriid doaimmaid birra addá dieđuid buohccedivššár Anne Jänkälä tel. 016-554 1100.

Enontekiön kunta
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.
Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen antamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.
Eanodat lea virkos ja vejolašvuođaid dievva leahkki, vádjit guovtte duháha ássi, ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos gielda Suoma giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa ja maiddái erenomáš asttuáigevejolašvuođaid.
Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searválasvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš oahpahusa addima ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggustis.

Tutustu työnantajaan