Skip to main content
test
LÄHIHOITAJAN TOIMI LESTIJOKILAAKSON KOTIHOIDOSSA - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelupalvelukuntayhtymässä Soitessa on haettavana 6.10.2022 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 20.10.2022 klo 12 saakka

LÄHIHOITAJAN TOIMI LESTIJOKILAAKSON KOTIHOIDOSSA

Toimi on resurssikeskuksen reservin toimi. Reservi on ennalta nimetyssä yksikössä työskentelevä henkilö, joka tekee yksikön pitkiä sijaisuuksia ollen itse toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi sosiaali- ja terveysalan tutkinto.

Tarjoamme mahdollisuuden olla osana alati kehittyvää hoitotyön tiimiä, mahdollisuuden vaikuttaa omiin työvuoroihin sekä tiimin että esimiehen tuen työhösi.

Toivomme vanhustyön tuntemusta, tiimityöskentelytaitoja, työhön sitoutumista ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Työ on 2-vuorotyötä.

Toimia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Koeaika on kuusi kuukautta.

Kuntayhtymä on savuton työpaikka. Toimimme opetuspaikkana.

Lisätietoja tehtävästä antaa resurssikeskuksen palveluesimies Teija Määttälä, teija.maattala@soite.fi, 040 804 2886 sekä resurssipäällikkö Heidi Gleviczky, heidi.gleviczky@soite.fi, 0400 145 525

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat