test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 31.1.2022 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMI
Palvelukeskus Harjukoti, Veteli

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Kokemus vanhusten hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa alueen työkokemusta. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon. Työ on kolmivuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja sekä Eduskunnan 28.12.2021 hyväksymä tartuntalain väliaikaisen 48a§ lisäyksen mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antavat Harjukodin vs. palveluesimies p. 040 8045 530 Katja Lappi ja palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma puh. 044 7809 103

Vetelissä 11.1.2022

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat