Lähihoitajan toimi Palvelukoti Tuulenpesä - Euran kunta

Tuulenpesä on palvelukoti 12 kehitysvammaiselle henkilölle ja Peiponpesä on 8 kehitysvammaiselle henkilölle. Lähihoitajan tehtävänä on osallistua Palvelukoti Tuulenpesän/Peiponpesän kehitysvammaisten asukkaiden avustus-, hoito- ja ohjaustyöhön sekä arjenhallinnan taitojen ja itsenäisyyden tukemiseen. Lähtökohtana on asukkaan yksilöllisyys ja omatoimisuus. Työote on kuntouttava ja palvelukodissa kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta. Lisäksi työntekijä vastaa omalta osaltaan palvelukodin kehittämisestä.

Työ on kolmivuorotyötä ja työntekijöiden käytössä on autonominen työvuorosuunnittelu. Työpaikkana palvelukoti on työntekijää arvostava ja lämminhenkinen moniammatillinen työyhteisö.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan toisen asteen perustutkinto tai vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan työkokemus kehitysvammahuollosta, love-todistusta ja Lifecare- tietojärjestelmän hallintaa. Lisäksi työntekijältä toivomme innostavaa asennetta, oma-aloitteisuutta, joustavaa ja päättäväistä työotetta.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.
Valitun on ennen vakinaisen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus suoritetusta hygieniapassista sekä lain 504/2002 § 3 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista ja edellytämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Euran kunta on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Asumispalvelujen esimies Anu Saarni, puh. 044 422 4300

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Sosiaalipalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Kehitysvammahuolto, Tuulenpesä
Osoite: Eurakoskentie 20, 27400 Kiukainen

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.