Skip to main content
test
LÄHIHOITAJAN TOIMI - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast den 22.08.2022 kl 12.00

EN NÄRVÅRDARBEFATTNING

Första placeringen är effektiverat boende Heimbo i Terjärv.

Behörighetsvillkoren är närvårdar/primärskötarexamen. Erfarenhet av områdets vårdarbete samt kunskaper i det andra inhemska språket anses som merit.

Vi förväntar oss kännedom om arbete, utvecklingspositivitet, god organisationsförmåga, förmåga att anpassa sig till förändrade situationer samt klientinriktat arbetssätt i en mångprofessionell arbetsenhet. Dessutom värdesätter vi tidigare arbetserfarenhet från området. Av den som valts förutsätter vi beredskap och förbindande till arbetsväxling. Arbetet är trekiftesarbete.

Lönen bestäms enligt det gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan. Till den elektroniska ansökan bifogas inte kopior av examens och arbetsintyg, men de bör tas med till en eventuell intervju.

Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare samt negativt resultat av narkotikatest. 6 månaders prövotid tillämpas. Soite är rökfritt. I arbetet ingår undervisningsskyldighet.

Ytterligare uppgifter ger serviceförman Ulla Forsbacka tel. 040 4892 301, serviceområdets chef Minna Mäkitalo-Rauma tel. 044 7809 103

Karleby 01.08.2022

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Ansökningstid påbörjar 01.08.2022 klo 08:00 Ansökningstid slutar 22.08.2022 klo 12.00

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 22.8.2022 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN TOIMI

Alkusijoituspaikka tehostettu palveluasuminen Heimbo Teerijärvellä

Kelpoisuusehtona on lähi-/perushoitajan tutkinto. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa alueen työkokemusta. Valitulta henkilöstöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon. Työ on kolmivuorotyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avoimia toimia haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antavat palveluesimies Ulla Forsbacka puh. 0404 892 301, palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma puh. 044 7809 103

Kokkolassa 01.08.2022

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Hakuaika alkaa: 01.08.2022 klo 8:00 Hakuaika päättyy: 22.08.2022 klo 12:00

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat