Skip to main content
test
Lähihoitajasissin toimi Perhonjokilaaksossa - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen resurssikeskuksessa on haettavana 6.2.2023 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJASISSIN TOIMI PERHONJOKILAAKSOSSA

Kiertoalueena Halsua-Kaustinen-Veteli. Tarkempi kiertoalue suunnitellaan valitun kanssa koulutuksen, osaamisen, kiinnostuksen ja tarpeen mukaisesti.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi sosiaali- ja terveysalan tutkinto.

Tarjoamme monipuolisen työkentän, mahdollisuuden kehittää ja kehittyä sekä hyvän perehdytyksen tutorin tuella. Paljon mukavia työkavereita ja muuttuvia tilanteita. Yksikössä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu.

Odotamme rohkeaa asennetta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa. Arvostamme monipuolista työkokemusta ja halua kehittää ammatillista osaamista. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan sote-sopimuksen sekä hyvinvointialueella tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Tämänhetkinen peruspalkka on 2432,56 euroa. Työ on 2-vuorotyötä.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Merkitse hakemukseen selkeästi minkä alueen sissintoimea olet hakemassa.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää hyvinvointialueen työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Katja Österlund, katja.osterlund@soite.fi, 040 804 5440 sekä resurssipäällikkö Heidi Gleviczky, heidi.gleviczky@soite.fi, 0400 145 525

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat