Lähihoitajat (2), Liikkuva toiminta Savitaipale - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Haemme lähihoitajaa (2) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) Aikuisten monialaisten palvelujen (AIMO) psykososiaalisen kuntoutuksen Liikkuvan työryhmän (LIITO) asuntotiimiin. Työ on 2-vuorotyötä.

Valitut 2 lähihoitajaa sijoittuu Ryhmäkoti Peiponpesään Savitaipaleelle, joka tarjoaa ryhmäkotimuotoista tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asukaspaikkoja on yhteensä 20.

Tehtävänäsi on edistää asiakkaan valmiuksia elämänhallintaan ja kuntoutumiseen sekä valmentaa elämänmukaisen arjen löytymiseen. Palvelujen tuottamisessa lähtökohtanasi on, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija.

Tehtäviin valituilta edellytetään halua työskennellä tarvittaessa muissakin yksiköissä ja kiinnostusta kehittää sekä ylläpitää osaamistaan mahdollisesti muuttuvienkin työtehtävien edellyttämällä tavalla ja kehittää psykososiaalista kuntoutusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Menestyksellinen työtehtävien suorittaminen edellyttää valituilta kykyä tulla toimeen erilaisten asiakasryhmien ja eri yhteistyötahtojen kanssa. Haluat kehittää palveluja sekä toimintoja Eksoten strategian mukaisesti rohkeasti ja yksinkertaisesti ihmisen ollessa keskiössä.

Työn hyvän hoitamisen edellytyksenä sinulla tulee olla voimassaolevat lääkeluvat ja ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus. Työaikamuotona on tälla hetkellä jaksotyö.

Kelpoisuutena tehtäviin on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen mukainen nimikesuojattu perus- tai lähihoitajan tutkinto.

Tehtäviin valittujen on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan. Tehtävissä on 6 kk koeaika.

Tehtävissä edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan perjantaina 25.9.2020 ja haastattelut ovat maanantaina 28.9.2020 klo 15 alkaen.

Lisätietoja

http://www.eksote.fi

Tutustu työnantajaan

Jaana Behm, toimintayksikön esimies, p. 0400 154 556, jaana.behm@eksote.fi

Aikuisten monialaiset palvelut, Psykososiaalinen kuntoutus
Osoite: Koivutie 3, 54800 Savitaipale

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 128 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.

Olemme savuton työpaikka.

Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka