Lähihoitajat (2), Taipalsaaren kotihoito - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

HAE TAIPALSAAREN KOTIHOITOON LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄÄN!

Haemme kahta (2) lähihoitajaa vakinaiseen tehtävään 2.11.2020 alkaen.

Taipalsaaren alue on kaunista järviseutua taajama-alueen ja Lappeenrannan Voisalmi-Kivisalmi alueen lisäksi myös maaseudun maisemassa.

Lähihoitajan työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työ sisältää mm. ruokailusta, lääkityksestä, henkilökohtaisesta hygieniasta ja tarvittavista tukipalveluista huolehtimista. Eksoten kotihoidossa käytetään mm. LifeCare-asiakastieto- ja Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmää sekä RAI-arviointiohjelmaa.

Kelpoisuutena on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä annetun lain mukainen pätevyys, nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Tehtävien aloitusyksikkö on Taipalsaaren kotihoito, mutta tehtävissä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Työ on moniammatillista tiimityötä ja se perustuu asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Työ on kaksivuorotyötä, jaksotyöaikamuodossa.

Kotihoidossa lähihoitajalta edellytetään ajokorttia ja lääkelupaa. Lääkeluvan suorittaminen mahdollistetaan yksikössä tarpeen mukaan.

Työsuhteen alussa on 6 kk:n pituinen koeaika. Tehtävään valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan.

Tehtävässä edellytetään Tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Lisätietoja

http://www.eksote.fi

Tutustu työnantajaan

Toimintayksikön esimies Pirjo Teräväinen, pirjo.teravainen@eksote.fi, puh. 040 651 1212

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Hoiva, Taipalsaaren kotihoito
Osoite: Kirjamoinkaari 50, 54915 Saimaanharju

129 000 syytä herätä aamuisin

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 129 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.

Olemme savuton työpaikka.

Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Savuton työpaikka