Lähihoitajia (2) ikääntyneiden asumispalvelut - Pirkkalan kunta

Oletko vanhustyön ammattilainen ja koet aitoa kiinnostusta työskennellä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Sovit joukkoomme, jos sinulla on myönteinen asenne, tiimityötaitoa ja vastuuntuntoa.

Etsimme kahta (2) lähihoitajaa vakituisiin työsuhteisiin 8.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tehtävät ovat Pirkkalan yhteistoiminta-alueella ja sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa Vesilahden ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluihin.

Lähihoitaja toimii ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluissa osana aktiivista työyhteisöä, joka mahdollistaa ikääntyneille mielekkään elämän. Lähihoitaja osallistuu yhdessä muun henkilöstön kanssa laadukkaan ja kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asiakastyön ja työtapojen kehittämiseen sekä jakaa ammattitaitoaan ja osaamistaan laajemminkin työyhteisön käyttöön. Tavoitteena on ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen asiakkaan omat voimavarat huomioiden ja hänen osallisuuttaan edistäen. Työhön sisältyy tiivis yhteistyö asiakkaiden läheisten kanssa.

Edellytämme tietoa ja kokemusta ikääntyneiden hyvinvoinnin, elämänlaadun ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisesta edistämisestä. Työtehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä vastuullisuutta ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Arvostamme osaamista muistisairauksien hoidosta ja muistisairaiden asiakkaiden kohtaamisesta. Tietämys ja kokemus RAI-arviointien hyödyntämisestä asiakastyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa katsotaan hakijan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto esim. lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 ja asetus 153/2016 tai laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994). Lisäksi, edellytämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa.

Valittujen on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan.

Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ on 3-vuorotyötä ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Haastattelemme jo hakuajan aikana. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa.

Hakuaikaa on jatkettu 12.3.2021 saakka.

Tutustu työnantajaan

hoivatyön esimies Päivi Mäkelä, puhelin: 040 401 7117, sähköposti: paivi.makela2(at)pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Osoite: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.

Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.

Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.

Hakuaikaa on jatkettu 26.2.2021 saakka.