Lähihoitajia joulun ajalle, vammaispalvelut - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin vammaispalveluihin haetaan joulun ajalle

LÄHIHOITAJIA / ALAN OPISKELIJOITA

Sijaisuuksia on vammaispalveluiden asumisyksiköissä koko Jyväskylän alueella.

Ensisijaisesti sijaistarve ajoittuu ajalle 7.12.2020 - 17.1.2021.

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitutkinto. Jos olet alan opiskelija, tulee sinulle olla kasvun ja tukemisen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osat kokonaisuudessaan suoritettuina.

Sijaisuuksiin voimme huomioida myös tehtäviin soveltuvan sosiaali- ja terveysalan AMK- tutkinnon (esim. sosionomi) tai aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet hakijat. Opiskelijalla tulee olla ensimmäinen työharjoittelu suoritettuna.

Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja sijaisuuksiin pääsee siirtymään joustavasti.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan koeaikaa.

Jos sinulla ei ole LOVE-lääkeosaamisen tenttejä suoritettuna tai voimassa, pääset suorittamaan ne ennen sijaisuuden alkua. Edellytämme sijaisuuksissa myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee esittää hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimiehet Maarit Laakkonen puh. 014 266 3943 ja Kirsi Heino puh. 014 266 2519
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka