Lähihoitajia kaupunginsairaalan, kevät-kesä 2021 - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän Kaupunginsairaalan akuuttihoidon osastot toimivat Kyllössä ja sairaala Novassa jonka toiminta käynnistyy tammikuussa 2021. Sairaala Novan osastot toimivat samassa rakennuksessa erikoissairaanhoidon kanssa uusissa ja moderneissa tiloissa. Sairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista, akuutti hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla hoidetaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta.

Haemme eripituisiin sijaisuuksiin kevääksi ja kesäksi

LÄHIHOITAJIA

Hoito on potilaslähtöistä, joten potilas osallistuu omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja arviointiin. Hoidamme potilaita kokonaisvaltaisesti ja kunnioitamme potilaan itsemääräämisoikeutta. Kaikessa toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon potilaan omat voimavarat. Tavoitteemme on saada potilaan toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää kotona tai mahdollisessa jatkohoitopaikassa. Työ on 3-vuorotyötä.

Lähihoitajan tehtäviä hakevilta odotamme lähihoitajan tutkintoa tai vastaava aiempaa tutkintoa. Voit olla myös alan loppuvaiheen opiskelija.

Lisätietoja-kohtaan voit laittaa muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi haetko yhtäjaksoista pidempää sijaisuutta vai haetko keikkatyötä.

Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja kevätajan sijaisuuksiin pääsee siirtymään joustavasti. Myös kesän osalta hakijan kanssa sovitaan kirjallisen työsopimuksen kirjoituspäivä suullisen sopimisen yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Sijaisuudet alkavat sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan koeaikaa.

Jos sinulla ei ole LOVE-lääkeosaamisen tenttejä suoritettuna tai voimassa, pääset suorittamaan tentit ennen sijaisuuden alkua. Edellytämme sijaisuuksissa myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitajat:
Nova osasto 5: Höök Joanna puh. 014 2664355, Nova osasto 6: Alaluusua Katariina p. 014 2669146, Kyllö osasto 1: Meriläinen Saija puh. 014 266 2405, Kyllö osasto 3: Rossi Hannu puh. 014 266 7406, Kyllö osasto 4: Tuula Männistö puh. 014 266 2422, Kyllö osasto 5: Vaskelainen Elina puh. 014 266 2433, Kyllö osasto 6: Nivala Auli puh. 014 266 2442.
Sähköpostit kaikille: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki, Perusturva, Kaupunginsairaala
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat