LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, KOTIHOITO - Paraisten kaupunki

LÄHIHOITAJIA VUOSILOMASIJAISUUKSIA, PARAISTEN KOTIHOITO
Lähihoitajan työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä. Työ sisältää perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työn tarkoituksena on tukea ja hoitaa sellaisia asiakkaita, joilla ei ole omaisia auttamassa, ja jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa.

Työ kotihoidossa on itsenäistä, liikkuvaa ja vaihtelevaa. Lähihoitajat tekevät työtä aamu- ja iltavuoroissa. Tiimeissämme on sekä ruotsin- että suomenkielisiä työntekijöitä. Työilmapiirimme on avoin ja kannustava.
Palkkaamme vuosilomasijaisiksi lähihoitajia sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Edellytämme 18 vuoden ikää sekä riittävää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. Työn luonteen vuoksi voimassa oleva ajokortti on eduksi.

Sinulta toivomme reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Arvostamme kykyä itsenäiseen työhön, joustavuutta, vastuuntuntoisuutta ja yhteistyökykyä.

Olethan yhteydessä, jos haluat kuulla lisää työstämme kotihoidossa. Perehdytämme sinut työhön, joten vaikka sinulla ei olisikaan kokemusta kotihoidossa työskentelystä, voit silti rohkeasti hakea paikkaa.

Lisätietoja

https://www.pargas.fi/fi/web/pargas/kotihoito

Tutustu työnantajaan

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työnumero 337757. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myös toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi.
Tiimiesimiehet antavat lisätietoja: vastaava ohjaaja Monika Gestranius puh. 044 358 5840, monika.gestranius@parainen.fi ja vastaava ohjaaja Maarit Silvan puh. 050 596 2615, maarit.silvan@parainen.fi.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhustenhuolto, Kotihoito
Osoite: Rantatie 30, 21600 Parainen

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000). Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000. Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Sinulle suositellut työpaikat