test
Lähihoitajien ja ohjaajien sijaisuuksia - Kuusamon kaupunki

Rakkaus lähimmäiseen ja luontoon - Kuusamo on perheille paras

Kuusamon perusturva on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perustuvan palveluiden järjestäjänä. Sosiaalipalveluiden tulosalue luo edellytyksiä kuusamolaisten arjessa pärjäämiseen. Tulosalue jakautuu kahteen palvelualueeseen: lapsiperheiden ja työikäisten palveluihin sekä erityisryhmien palveluihin.

Haemme Kuusamon perusturvaan kehitysvammatyöhön lähihoitajia ja ohjaajia eri pituisiin sijaisuuksiin sekä nyt että kesälomasijaisuuksiin kesä-syyskuulle. Työ kehitysvammaisten parissa on monipuolista, mielekästä ja antoisaa.

Ruijanmutkan ryhmäkoti järjestää tehostettua palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille. Ruijanmutkassa järjestetään myös intervallihoitoa kaiken ikäisille kehitysvammaisille. Ruijanmutkassa työskentelee sosionomi, sairaanhoitaja, lähihoitajia ja hoitoapulaisia. Työ on kolmivuorotyötä ja työ on sekä yksilö- että tiimityötä.

Apajakoti tarjoaa palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Apajakodin hoitajat huolehtivat myös itsenäisesti asuvien asumisen ohjauksesta. Apajakodin työntekijät ovat lähihoitajia ja he työskentelevät pääasiassa yksin. Apajakodissa työ on kaksivuorotyötä.

Toimintakeskus Otava järjestää työ- ja päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville. Toimintakeskuksessa työskentelee lähihoitajia, kehitysvammaisten ohjaajia ja sosionomeja. Toimintakeskus Otavassa työ on päivätyötä. Otavan ohjaajat käyvät asumisyksiköissä auttamassa aamutoimissa ja tarvittaessa muulloinkin.

Kelpoisuusehtona sijaisuuksiin on lähihoitajilla kouluasteen tutkinto, sairaanhoitajalla ja sosionomeilla alan ammattikorkeakoulututkinto. Huomioimme myös alan opiskelijat. Kokemus kehitysvammatyöstä ja suuntautuminen vammaistyöhön katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Palkkaus määräytyy Sote-sopimuksen mukaan. Työntekijöiltä edellytämme tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työssä tarvitaan hygieniapassia ja lasten kanssa työskentelevien tulee esittää myös rikosrekisteriote.
Toivomme, että
- olet persoonaltasi ulospäin suuntautunut
- olet kiinnostunut erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisesta ja hoitamisesta
- kunnioitat myös asiakkaiden ihmis- ja elämänarvoja
- kunnioitat ja edistät omalla toiminnallasi asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ja osallisuutta

Lisätietoja antavat:
Ruijanmutkan ryhmäkoti: Jaana Siekkinen, jaana.siekkinen@kuusamo.fi, p. 040 860 8327. Toimintakeskus Otava ja Apajakoti: Erja Manninen, erja.manninen@kuusamo.fi, p. 040 529 5710

Hakuaika päättyy 30.4.2022 klo 23.00
Kuusamo 14.1.2022

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ruijanmutkan ryhmäkoti: Jaana Siekkinen, jaana.siekkinen@kuusamo.fi, p. 040 860 8327. Toimintakeskus Otava ja Apajakoti: Erja Manninen, erja.manninen@kuusamo.fi, p. 040 529 5710

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Perusturvan toimiala, Sosiaalipalvelut

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Ruijantie 15, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat