Lähihoitajien ja sairaanhoitajan sijaisuuksia - Euran kunta

Palvelukoti Rantaniitty on 24-paikkainen vaikeavammaisille tehostettua palveluasumista tarjoava asumispalveluyksikkö. Lisäksi pihapiirissa sijaitsevissa rivitaloissa asuu 4 Rantaniityn tukiasukasta. Asukaskunta koostuu aikuisiällä vammautuneista, neurologisia sairauksia sairastavista sekä vanhuksista. Palvelukodissa työskentelee asumispalvelujen esimies, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi ohjaaja ja 12 lähihoitajaa. Työntekijöiden tehtäviin kuuluu asukkaiden hoito- ja huolenpito, lääkehoito sekä virkistystoiminta (retket, tapahtumat, päivätoiminta, jokapäiväiset arjen toimet).

Tarjoamme asukkaillemme heidän näköisensä arjen, tuemme ja autamme heitä jokapäiväisissä arjen haasteissa. Työpaikkana Rantaniitty on iloinen, avoin, asukaslähtöinen ja työntekijää arvostava paikka. Työntekijöiltä toivomme innostunutta asennetta kehittää toimintaa koko ajan asukaslähtöisemmäksi sekä motivaatiota työhön. Työ on kolmivuorotyötä, mutta mahdollisuus on tehdä myös pelkästään aamu- ja iltavuoroa. Työhön kuuluu myös viikonlopputöitä. Työsuhteet voivat olla keikkaluonteisia tai määräaikaisia vuosilomansijaisuuksia toukokuusta syyskuuhun. Mahdollisuus myös jatkoon.

Edellytämme kesätyöntekijöiltämme sosiaali- ja terveysalan koulutusta/opintoja sekä tartuntatautilain 48 §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan. Hyödyksi katsotaan myös hygieniapassi sekä LOVEn voimassaolo (tämän voit suorittaa myös työpaikalla).

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Euran kunta on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Asumispalvelujen esimies Noora Aaltonen, noora.aaltonen@eura.fi, puh. 044 422 4282

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Palveluasuminen, Rantaniitty
Osoite: Eurakoskentie 20, 27400 Kiukainen

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.