test

Lähihoitajien kesärekry, Tukikeskus

Hakuaika päättyy  28.4.2023 23:59

Hei Lähihoitaja,

Tulisitko joukkoomme tekemään merkityksellistä työtä? Haemme lähihoitajia kesäsijaisuuksiin vammaisten erityisen vaativiin palveluihin, Pitkäniemen alueelle, ajalle 1.5 - 1.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä työskentelet yksikössä, joka valikoituu osaamisesi ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin työvuoroihisi.

Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö tarjoaa hoitoa, määräaikaista kuntoutusta tai kriisihoitoa aikuisille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia tai erilaisia arjessa selviytymisen haasteita.

Autismikuntoutusyksikkö tarjoaa kuntoutusta ja hoitoa aikuisille kehitysvammaisille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve.

Lasten kuntoutusyksikkö tarjoaa kuntien peruspalvelujen tukena yksilöllisesti toteutettuja määräaikaisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutusjaksoja alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä erityistä tukea käyttäytymisen haasteiden vuoksi.

Nuorten kuntoutusyksikkö tarjoaa kuntoutusta alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on mielenterveyden tai tunne-elämän hallinnan vaikeuksia, haastavaa käytöstä, autismin kirjon pulmia tai muuta neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarvetta.

Lähihoitajana tuot asiantuntijuutesi moniammatilliseen työskentelyyn. Osallistut ja vastaat asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoito- ja kuntoutustyöstä yksilöllisten kuntoutustavoitteiden mukaisesti, yhdessä työryhmän kanssa. Työssä korostuu työntekijän tarkka havainnointikyky, aitous sekä kiireetön läsnäolo asiakkaiden kanssa. Työskentelyssämme korostuu asiakkaan itsemääräämisoikeus sekä osallisuus- ja kommunikaatiomenetelmät.

Voit olla täysi-ikäinen lähihoitaja tai alan opiskelija, jolla on 2/3 opinnoista tehtynä ja perusopintojen tutkinnonosat suoritettuna. Huomioimme myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on yli 60 opintopistettä suoritettuna. Toivomme, että sinulla olisi suoritettuna lähihoitajan lääkehoidon LOVE osiot. Tarvittaessa voit päivittää lääkehoidon osaamisen sijaisuuden alkaessa.

Laadukas perehdytys on meille tärkeää, joten perehdytämme sinut työtehtäviisi perehdytysprosessimme mukaisesti. Työssä jaksamista ja palautumista edistää toimialueella olevat kuntosali ja terapia-allas, jotka ovat käytettävissäsi henkilökunnan vuoroilla.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE) ja työaika on kokoaikatyö, vuorotyö. Osa-aikaisuus on myös neuvoteltavissa. Sijaisuuden koeaika on puolet työsopimuksen kestosta. Tehtävän aloitus 1.5.2023.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Alaikäisten yksikössä työskentelevän tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi (aikuisten yksiköt) p. 050 438 8473 ja osastonhoitaja Tea Puisto (alaikäisten yksiköt) p. 050 438 9630

Hakuaika päättyy 28.4.2023.

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana. Sijaisuudet täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä, joten toimithan nopeasti.

Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan Hyvinvointialue, kirjaamo, PL 272, 33101 Tampere

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Pirkanmaan hyvinvointialueen rekrytointipalveluista rekrytointi@pirha.fi

Osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi (aikuisten yksiköt) puh. 0504388473
Osastonhoitaja Tea Puisto (alaikäisten yksiköt) puh. 0504389630

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Tutustu työnantajaan