test
Lähihoitajien sijaisuuksia - Tyrnävän kunta

Etsitkö työtä, jossa voit työskennellä nykyaikaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisössä? Haluatko tehdä hoito- ja hoivatyötä, jossa kannustetaan työntekijää luoviin ratkaisuihin? Hoitoalan opiskelija, etsitkö töitä, joissa on mahdollisuus kehittyä hoitoalan ammattilaiseksi ja kasvattaa osaamista ja taitoja?

Tyrnävän kunta/ iäkkäiden palvelut

hakee sijaisia LÄHIHOITAJAN TEHTÄVIEN eripituisiin sijaisuuksiin. Haemme sijaisia syksyn, talven, kevään 2022 ja kesän 2022 ajan eripituisten vuosilomien sijaisuuksiin kotihoitoon sekä asumispalveluyksikköön.

Tarjoamme sinulle avoimen ilmapiirin työtäsi tukemaan. Saat hyvän perehdytyksen ja mukavan, tukea antavan työyhteisön, yhtenäiset toimintatavat sekä vaikutusmahdollisuuden oman työsi kehittämiseen. Meillä lähihoitajan työ on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitaja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia henkilö, jolla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Ammattikorkeakouluopiskelijalla tulee olla suoritettuna opinnoistaan vähintään 60 opintopistettä, mikäli hän toimii lähihoita-jan/perushoitajan/mielenterveyshoitajan sijaisena. Lääketieteen opiskelijat eivät voi työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä, mutta tarvittaessa voivat toimia lähihoitajan sijaisuuksissa.

Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähi-/perus-/ tai mielenterveyshoitajan sijaisena, tulee hänellä olla suoritettuna tutkinnosta

- 2/3 eli 120 osp (koko tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä)
- osaamisalan mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelun 02SOS06A mukaan (tehtäväkohtainen palkka 2277,74 €/kk). Sijaisuuksissa noudatetaan koeaikaa. Koeajan aikana edellytämme sinulta lääkehoidon osaamisen osoittamista.

Toivomme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut tiimipelaaja. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä. Työssä tarvitaan ammattitaitoa, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Ha-kijoilta odotetaan aitoa kiinnostusta ja sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön.

Ajokortti välttämätön. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Teh-tävät on mahdollista täyttää jo hakuajan aikana, kun tehtäviin sopiva työntekijä löytyy. Ha-kuprosessissa huomioidaan myös lähihoitaja- ja sairaanhoitaja opiskelijat (opiskelija haki-jaa pyydetään liittämään hakemukseen opintorekisteriotteen).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakuaika päättyy 31.12.2021 klo 16:00.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050 -326 0296 ja palve-lupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040- 664 6474, sähköposti etunimi.sukunimi@tyrnava

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050 -326 0296 ja palve-lupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040- 664 6474, sähköposti etunimi.sukunimi@tyrnava

Lisätietoja

Tyrnävän kunta

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!


Osoite: Muhostie 4, 91800 Tyrnävä

Sinulle suositellut työpaikat