Lähihoitajien sijaisuuksia Pk Rantaniitty - Euran kunta

Lähihoitajien sijaisuuksia Pk Rantaniitty - Euran kunta

Palvelukoti Rantaniitty on 24-paikkainen vaikeavammaisille tehostettua palveluasumista tarjoava asumispalveluyksikkö. Lisäksi pihapiirissa sijaitsevissa rivitaloissa asuu 4 Rantaniityn tukiasukasta. Asukaskunta koostuu aikuisiällä vammautuneista, neurologisia sairauksia sairastavista sekä vanhuksista. Palvelukodissa työskentelee asumispalvelujen esimies, kaksi sairaanhoitajaa, kaksi ohjaajaa, fysioterapeutti ja 11 lähihoitajaa.

Lähihoitajien tehtäviin kuuluu asukkaiden hoito ja huolenpito, tarpeista huolehtiminen ja yhteistyö sairaanhoitajien, ohjaajien ja fysioterapeutin kanssa. Työssä käytetään kuntouttavaa työotetta sekä kunnioitetaan asukkaiden itsemääräämisoikeutta. Työaika on vuorotyöluonteinen jaksotyö. Sijaisuudet ovat 1-3kk mittaisia sijoittuen viikoille 43 - 02. 21.10.2019 - 12.1.2020 väliseksi ajaksi on tarve yhdelle vuosilomasijaiselle (tunnit 3 viikon listassa 116:15). 23.12.2019 - 12.1.2020 on tarjolla eri pituisia sijaisuuksia (3 viikon täyttä listaa tekeville tunnit 116:15 ja lisäksi satunnaisia vuoroja keikkasijaisille). Sijaisuudet täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto tai vastaava tutkinto tai alan opiskelija. LOVE olisi hyvä olla suoritettuna.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Edellytämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Euran kunta on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Asumispalvelujen esimies Noora Aaltonen, puh. 044 422 4282

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Palveluasuminen, Rantaniitty
Osoite: Eurakoskentie 20, 27400 Kiukainen

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Tutustu työnantajaan