Perusturvakuntayhtymä Karviainen hakee laitoshuoltajaa siivous- ja ruokapalvelutyöhön Karkkilan terveysasemalle ja Toivokotiin.

Laitoshuoltaja osallistuu sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen puhtaanapitotehtäviin, joilla taataan korkea hygieniataso puhtaassa ja siistissä hoitoympäristössä. Lisäksi tehtäviin kuuluu kohteesta riippuen ruokahuollon avustavia tehtäviä ja muita laitoshygieniapalveluja.

Työ on kaksivuorotyötä ja työvuoroja on myös viikonloppuisin.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto tai mahdollisuus aloittaa opiskelu oppisopimuksella.

Laitoshuoltajan monipuolisessa työssä onnistumista tukee palveluhenkisyys, oma-aloitteisuus, joustavuus, valmiudet työskennellä tiimissä sekä innostunut ja myönteinen suhtautuminen laitoshuoltajan työhön ja sen laadun kehittämiseen.

Arvostamme omatoimisuutta, ihmisläheistä työotetta sekä joustavaa ja positiivista asennetta.
Tehtävään valittavan tulee olla 18-vuotias. Hygieniapassi tulee olla suoritettuna.
Suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on välttämätöntä.

Haastattelu aika on 16.03.2021 klo.12:00 - 16:00 välisellä ajalla.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Tutustu työnantajaan

Siivoustyönohjaaja: Kätlin Mei
katlin.mei@karviainen.fi
puh. 044 767 4968

Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Osoite: Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen - Savuton työpaikka