Laitoshuoltaja - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Laitoshuoltaja - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan laitoshuollossa Tekniikan ja huollon tulosalueella, on haettavana 20 laitoshuoltajan ja 5 laitoshuoltajan varahenkilön vakinaista tointa seuraavasti:
- Ensihoidon ja päivystyksen yksikössä 4 laitoshuoltajan tointa ja 1 varahenkilön toimi
- T-sairaalassa 5 laitoshuoltajan ja 3 varahenkilön toimi
- A-sairaalassa ja Medisiina D:ssä 5 laitoshuoltajan tointa
- U-sairaalassa 6 laitoshuoltajan tointa ja 1 varahenkilön toimi
Hakijoita pyydetään merkitsemään hakulomakkeella mikä edellä mainituista sairaaloista on ensisijainen kiinnostuksen kohde.

Laitoshuoltajan tehtäviin sisältyvät puhtaanapito, avustaminen ruokahuollossa, huoltotehtävät kuten pyykki-, jäte-, vuodehuolto ja pienimuotoista välinehuoltoa sekä muita asiakaspalvelutehtäviä sairaalan eri osastoilla.

Työ on osastoilla ja poliklinikoilla 2- tai 3-vuorotyötä maanantaista sunnuntaihin sekä laboratorio- ja opetustiloissa 2- vuorotyötä maanantaista perjantaihin.

Tehtävän kelpoisuusehtona on alan ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus. Eduksi katsotaan kokemus mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten laitoshuoltotehtävistä. Työssä tulee kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja osata soveltaa laitoshuollon ohjeistuksia. Työtä tehdään yhteisvastuullisissa työryhmissä, joten työ edellyttää hyviä työyhteistyötaitoja. Työn yleisen luonteen vuoksi hakijalla ei tule olla fyysisiä työrajoitteita. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen kielen hyvää ammatillista osaamista siten, että asiointi erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä on sujuvaa.

Tarjoamme sinulle haastavan ja monipuolisen työn vaihtelevassa ja innostavassa työympäristössä. Työt tehdään nykyaikaisilla välineillä ja koneilla ja saat tehtäviisi ammattitaitoisen ohjauksen ja perehdytyksen.

Tutustu tarkemmin laitoshuoltajan työhön ja katso laitoshuollon esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=oX5FWXeGWV8

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Lisäksi lasten parissa työskenteleviltä vaaditaan ennen nimityksen vahvistamista, että tehtävään valittu toimittaa itseään koskevan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan astuvan tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja antavat työnjohtajat tai heidän sijaisensa:
Suvi Korpelainen, T-sairaala puh. 050 326 4645
Mia Metsäranta, T-sairaalapuh. 050 405 8837
Hanna Järvinen, T-sairaala ja EPLL/yhteispäivystys puh. 050 326 5871
Virve Laihonen, A-sairaala ja Medisiina D puh. 050 326 5244
Tarja Vainio, U-sairaala puh. 050 523 0666
Anja Hintsa, U-sairaala puh. 050 326 5011
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Teknisten- ja huoltopalvelujen tulosalue
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20521 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Tutustu työnantajaan