Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan laitoshuollossa Tekniikan ja huollon tulosalueella, on haettavana 16 laitoshuoltajan/laitoshuoltajan varahenkilön vakinaista toimea seuraavasti:
- Kirurgisessa ja Psykiatrisessa sairaalassa 2 laitoshuoltajan toimea ja 2 varahenkilön toimea
- T-sairaalassa 6 laitoshuoltajan toimea ja 1 varahenkilön toimi
- A-sairaalassa, Medisiina D:ssä, U-sairaalassa ja erillisrakennuksissa 4 laitoshuoltajan toinmea ja 1 varahenkilön toimi

Hakijoita pyydetään merkitsemään hakulomakkeelle, mikä edellä mainituista sairaaloista on ensisijainen kiinnostuksen kohde.

Laitoshuoltajan tehtäviin sisältyvät puhtaanapito, avustaminen ruokahuollossa, huoltotehtävät kuten pyykki-, jäte-, vuode- ja pienimuotoista välinehuoltoa sekä muita asiakaspalvelutehtäviä sairaalan eri osastoilla.

Työ on osastoilla ja poliklinikoilla 2- tai 3-vuorotyötä maanantaista sunnuntaihin sekä laboratorio- ja opetustiloissa 2-vuorotyötä maanantaista perjantaihin.

Eduksi katsotaan kokemus mm. sairaaloiden ja terveyskeskusten laitoshuoltotehtävistä.

Työssä tulee kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja osata soveltaa laitoshuollon ohjeistuksia. Työtä tehdään yhteisvastuullisissa työryhmissä, joten työ edellyttää hyviä työyhteistyötaitoja. Työn yleisen luonteen vuoksi hakijalla ei tule olla fyysisiä työrajoitteita.

Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen kielen hyvää ammatillista osaamista siten, että asiointi erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä on sujuvaa.

Tarjoamme sinulle haastavan ja monipuolisen työn vaihtelevassa ja innostavassa työympäristössä. Työt tehdään nykyaikaisilla välineillä ja koneilla ja saat tehtäviisi ammattitaitoisen ohjauksen ja perehdytyksen.

Tehtäviin on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävän kelpoisuusehtona on ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lasten parissa työskenteleviltä vaaditaan ennen nimityksen vahvistamista, että tehtävään valittu toimittaa itseään koskevan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus toimeen valitulta.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Hannele Mattila: T-sairaala p. 02 313 1073
Kati Soini: T-sairaala p. 02 314 3800
Hanna Järvinen: T-sairaala, EPLL/yhteispäivytys p. 02 313 2165
Virve Laihonen: A-sairaala, Medisiina D, erillisrakennukset p. 02 313 1072
Tarja Vainio: U-sairaala p. 02 313 2076
Krista Laivonen: U-sairaala p. 02 313 1076
Maritta Smith: Turunmaan, Kirurginen ja Psykiatrinen sairaala p. 02 313 7680
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse: VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Teknisten- ja huoltopalvelujen tulosalue, Huoltopalvelujen tulosyksikkö, 1Y179 Laitoshuolto
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Savuton työpaikka