Laivasähköopettaja - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!

Hyppää kyytiin opetusalan ammattilainen ja hae vapaana olevaa Laivasähköopettajan paikkaa Raumalle Merenkulun toimipisteeseen.

Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU, jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme

Laivasähköopettajan tehtävä pitää sisällään laivasähkötekniikan opetustehtäviä tutkinto- ja täydennyskoulutuksessa.
Hakijalta edellytetään valmiutta merityöhön (STCW).

Kelpoisuus määritelmän mukaisesti tulee olla Insinöörin koulutus, pedagogiset opinnot sekä alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Kelpoisuus määritellään näin:
Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuuden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena enintään vuodeksi. Jos opettajan kelpoisuudesta puuttuu vain opettajan pedagogiset opinnot ja henkilö on jo hyväksytty opiskelemaan ao. opintoja, voidaan hänet ottaa tehtävään 1-3 vuoden määräajaksi.

Haluamme ottaa sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön, joten edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.

Huumausainetesti tehdään kaikille uusille työntekijöillemme työterveyshuollossa tehtävän jo alettua koeaikana, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä oma-aloitteisesti.

Tehtävässä on 6 kk koeaika. (

Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINOTES (liite 10) työehtosopimusta.

YHDESSÄ SUUNTAAMME ETEENPÄIN!

Lisätietoja

http://www.winnova.fi

Tutustu työnantajaan

Toivonen Kari 044 455 4957, kari.toivonen@winnova.fi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Tekniikan alat, 61252100 Logistiikka
Osoite: Suojantie 2, 26100 Rauma

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.