Läkare vid hemsjukhuset, sjukhustjänsternas palliativa enhet och hemsjukhuset, Esbo, Lojo eller Raseborg

Hakuaika päättyy  9.8.2024 15:45

Till Västra Nylands sjukhustjänster söker vi läkare till palliativa enheten och hemsjukhuset i Esbo, Lojo eller Raseborg för tidsbestämda vikariat av olika omfattning vid vår enhet.

Hemsjukhuset, den palliativa polikliniken och infusionspolikliniken är verksamhetsställen för det palliativa centret som hör till enheten Geriatriska och palliativa tjänster inom sjukhustjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde. Till vår enhet hör också avdelningsvårdplatser för vård i livets slutskede och palliativ vård på avdelningarna Villa Glims och Villa Bell. Patienterna på hemsjukhuset är över 16 år och får intravenös vård hemma s.k. periodpatienter samt patienter över 18 år som får palliativ vård och vård i livets slutskede hemma.

Vi söker nu vikarier för viss tid för att sköta vikariat av olika längd vid vår enhet. Arbetet på vår enhet lämpar sig för läkare som är intresserade av arbete på hemsjukhus, av palliativ vård. Läkare med intresse för att arbeta med cancersjukdomar, internmedicinska och geriatriska patienter samt med intresse för behandling av symtom och smärta. Arbetet på hemsjukhuset omfattar arbete som konsult för vårdarna samt att tidvis träffa patienterna på infusionspolikliniken och vid hembesök.

En del av veckoarbetet kan utföras på distans.

Sjukhustjänsternas palliativa enhet och hemsjukhuset är en riksomfattande specialenheten inom utbildningen för specialkompetens inom palliativ medicin. Läkarna vid den palliativa enheten erbjuder vid behov konsultationstjänster i anslutning till palliativ vård till andra enheter.

Chefen för läkarna vid den palliativa enheten är överläkare vid det palliativa centret och hemsjukhuset.
Vid våra enheter erbjuder vi läkaren en utvecklande, motiverad och yrkeskunnig arbetsgemenskap där man själv har möjlighet att påverka den egen arbetsbeskrivning. Vid vår enhet är möjlighet att delta i en gemensam arbetshandledning för enhetens läkare. På Esbo sjukhus erbjuds utbildning tisdag och torsdag eftermiddagar på plats/via distansförbindelse.

Vi använder klient- och patientdatasystemen Lifecare och Pegasos.

Arbetstid mellan kl. 8-16; arbetsvecka 38 h 15 min; 5 dagar i veckan (måndag till fredag). Ingen jour.
Det finns möjlighet till flexibilitet i arbetstiden, den fasta arbetstiden är 9-14 och partiellt distansarbete är möjligt i vår enhet.
Arbetsplatsens namn och adress: Esbo sjukhus, Karvasbackavägen 6, Esbo
(enheten i Esbo) Sjukhusvägen 8 Lojo (enheten i Lojo), Östra strandgatan 9, Ekenäs (enheten i Raseborg).

Behörighetsvillkor: medicine licentiat

I Esbo och Lojo förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och i Raseborg goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Dessutom förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar samt tuberkulosutredning och straffregisterutdrag enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga, erfarenhet av hemsjukhusarbete inom hemsjukhusverksamhet och avdelningsverksamhet, samt erfarenhet av vårdavdelningar inom primärvården och distansarbete.

Arbetstagarnas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Vi erbjuder en omfattande företagshälsovård och dessutom får du 200 € per år som du kan använda enligt dina önskemål för kultur-, välbefinnande-, motions- eller biljettförmåner. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter överläkare Hanna-Riikka Lehto ger mer information om uppgiften 040 542 0916, hanna-riikka.lehto@luvn.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Kom med och bygg upp Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första rådgivningsbesöket till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi de lösningar som passar just oss. När vi kombinerar allas styrkor och kompetens har vi goda förutsättningar att uppnå vårt mål. Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Vi är nästan 10 000 yrkespersoner. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar befolkningsstrukturen i hela västra Nyland. Vi främjar likabehandling och jämställdhet i rekryteringen. Tvåspråkigheten är en rikedom i vårt vidsträckta område och vi uppskattar kunskaper i båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Tutustu työnantajaan

Kuntarekryn somekanavissa jaetaan avoimia työpaikkoja ja hyödyllisiä työnhakuvinkkejä. Ota @kuntarekry seurantaan Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, X:ssä ja TikTokissa!