Lakimies - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen
LAKIMIESTÄ

Lakimies tuottaa pääasiassa asuminen ja ympäristö toimialan sekä kaupungin tilapalvelujen juridiset palvelut. Lakimies osallistuu toimialan päätösvalmisteluun, minkä ohella hänen tehtäviinsä kuuluu sopimusten, lausuntojen, valitusten, vastineiden ja muiden asiakirjojen laadinta. Lakimies antaa konsultaatiota ja neuvontaa juridisissa kysymyksissä. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu vahingonkorvaushakemusten ratkaisu kadun kunnossapidon vahingonkorvausasioissa.

Lakimiehen virka sijoittuu kaupungin organisaatiossa hallintopalveluihin, joka tuottaa kaupungin toimialoille mm. juridiset palvelut. Hallintopalvelujen juridisissa palveluissa työskentelee kaupunginlakimies ja lakimies, jotka sijaistavat toisiaan. Kouvolan kaupungin asuminen ja ympäristö toimialan tuottamista palveluista kerrotaan lähemmin Kouvolan kaupungin www-sivuilla: https://www.kouvola.fi/asuminen-ja-ymparisto/

Viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Arvostamme kokemusta lakimiestehtävien hoitamisesta sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakasystävällistä palveluasennetta.

Työ alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Virka on toistaiseksi voimassa oleva ja siinä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset.
Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilasta ennen valinnan vahvistamista.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Pyydämme CV:n hakemuksen liitteeksi.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Katja Tommiska puh 020 6158651.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kouvolan kaupunki, Konsernipalvelut, Hallinto ja hankinnat
Osoite: Torikatu 10, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 83 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan! Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.