Lakimies - Tampereen kaupunki

Lakimies - Tampereen kaupunki

Hallintoyksikön päätöksenteko ja lakiasiat -toiminto vastaa mm. kaupungin oikeudellisesta edustamisesta tuomioistuimissa ja viranomaisissa, juridisen tiedon tuottamisesta päätöksentekoa varten, oikeudellisesta neuvonnasta ja ohjeistuksesta, avustamisesta sopimusten laatimisessa ja tarkastamisessa, avustamisessa riitojen ratkaisussa sekä hallinnon jatkuvuuden turvaamisesta.
Lakimiehen tehtäviin kuuluu kaupungin täydennysrakentamiseen ja merkittäviin investointihankkeisiin liittyvä oikeudellinen tukeminen kiinteistöoikeuden ja viranomaistoiminnan näkökulmasta. Tehtäviin kuuluu myös päätösesitykset ja lausunnot oikaisuvaatimus- ja valitusasioissa, neuvonta ja toimeksiannot mm. kuntalakiin, hallintolakiin asiakirjajulkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Tehtävänkuvausta voidaan muuttaa ja tarkentaa valittavan henkilön osaamisen mukaisesti.
Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto sekä kokemusta lakimiestehtävistä.
Eduksi lasketaan suoritettu tuomioistuinharjoittelu tai vastaava kokemus tuomioistuinprosessista sekä seuraavien osa-alueiden tuntemus: kiinteistötransaktioiden, rakentamisen, maankäytön suunnittelun ja ympäristöasioiden sekä yleis- ja kunnallishallinnon tuntemus.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Lisätietoja antaa lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225, sähköpostitse etunimi.sukunimi@tampere.fi
Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.
Tampereen kaupungin viranhaltijana sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki myös tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla. Näiden lisäksi tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.
Hakuaika päättyy 28.5.2019. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta http://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Hallintoyksikkö, lakiasiat
  • Työpaikka
  • tre-1-200-19
  • 7.5.2019 - 28.5.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

lakimies Riikka Viitaniemi, puh. 050 526 3225, sähköpostitse etunimi.sukunimi@tampere.fi

Hallintoyksikkö, lakiasiat
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan