Lakimiesharjoittelija - Lappeenrannan kaupunki

Kuntien yhteistoimintaan ei sovelleta hankintalakia eikä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1398/2016), jäljempänä erityisalojen hankintalaki, jos yhteistoiminnassa on kyse hankintalain 15 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan tai kuntayhtymän hankinnasta sen sidosyksiköltä tai 16 §:ssä säädetyllä tavalla kunnan tai kuntayhtymän hankinnasta toiselta hankintayksiköltä taikka erityisalojen hankintalain 25 §:ssä tarkoitetulta sidosyksiköltä, 26 §:ssä tarkoitetulta toiselta viranomaishankintayksiköltä, 27 §:ssä tarkoitetulta sidosyritykseltä tai 28 §:ssä tarkoitetulta yhteisyritykseltä taikka jos yhteistoimintaan ei muutoin sovelleta edellä mainittuja lakeja. (Kuntalaki 50 § 2 momentti)

Ymmärsitkö mitä juuri luit? Jos ymmärsit, niin voit olla etsimämme henkilö avustamaan meitä navigoimaan lainsäädännön syövereissä!

Haluatko tietää, millaisia lakikoukeroita kaupungin lakimies pääsee selvittämään? Lappeenrannan kaupungin lakimiesharjoittelijana pääset tutustumaan ja osallistumaan kaupunkikonsernin oikeudellisten asioiden hoitamiseen avustamalla muun muassa sopimusten ja asiakirjojen valmistelussa sekä yksittäisten oikeudellisten kysymysten selvittämisessä.

Harjoittelijalta odotamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja järjestelmällistä työskentelyotetta sekä tietoteknisiä taitoja toimistosovellusten kanssa.

Jos olet pitkälle oikeustieteen opinnoissa edennyt opiskelija, jolle sopimus-, yhtiö- ja hallinto-oikeus ovat jo tulleet tutuiksi, niin laita hakemus tulemaan. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Ajankohta: 1.6.-31.8.2020 tai sopimuksen mukaan

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Hakuaika päättyy 3.3.2020 klo 15.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot Kaupungin lakimies Johanna Alatalo, p. 040 025 4612 / johanna.alatalo@lappeenranta.fi

Konsernipalvelut
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenranta on uusiutuvan energian ja puhtaan ympäristön pioneerikaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen. Olemme Suomen ilmastopääkaupunki täynnä uutta energiaa, rohkeaa ajattelua ja kansainvälistä osaamista. Vain kaksi tuntia Helsingistä Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla sijaitsevassa noin 73 000 asukkaan yliopisto- ja matkailukaupungissa uskallamme ja teemme. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö tekijöineen ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta.