Landskapsarkitekt - Vaasan kaupunki

Landskapsarkitekt - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en landskapsarkitekt.

Du är välkommen till ett för sin energi och sin historia känt, lämpligt stort regioncentrum för att påverka framtida lösningar inom samhällsplaneringen i olika skala. Vi väntar på dig i vårt multiprofessionella och diskuterande team där vi lär oss tillsammans.

Till uppgifterna hör grönområdesplanering, översiktsplanering av offentliga utomhusutrymmen, handledning och rådgivning i anslutning till utvecklingen och förverkligandet av stadsbilden samt handledning av konsultarbeten i anslutning till uppgiftsområdena. Till uppgifterna hör därtill deltagande i upprättandet av general- och detaljplaner, utarbetande av separata utredningar, beredning av tillstånd för miljöåtgärder, regionalt samarbete, myndighets- och intressentsamarbete samt kundserviceuppgifter.

Uppgiften är placerad inom Vasa stads planläggning.

Behörighetsvillkor är examen som landskapsarkitekt (MA) samt erfarenhet av grönområdesplanering.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Vi värdesätter initiativrikedom, samarbetsförmåga, interaktionsfärdigheter samt behärskande av och förmåga att tillägna sig dataprogram i anslutning till uppgifterna.

Förtrogenhet med markanvändningsplanering, lagstiftning som berör byggande och annan miljölagstiftning samt med offentlig förvaltning räknas som merit.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, tfn 040-550 0757

Planläggningen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.
Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

Mer om arbetsgivaren