Långtidsvikariat för närvårdare - Kemiönsaaren kunta

Vi söker dig, som är närvårdare och har intresse för att arbeta med service för äldre personer. Som person är du ansvarstagande, har en positiv livssyn, är empatisk och trivs med att arbeta i team.
Vi erbjuder vård och service dygnet runt för äldre. I våra professionella team ingår ergoterapeut, sjukskötare, närvårdare och vårdassistenter. Målet är att vi ska möjliggöra ett gott liv för dem som bor på Almahemmet.

Som arbetsgivare är vi flexibla. Du kan jobba heltid eller deltid, eller enbart under vissa månader. Vi gör vårt bästa för att lägga upp ett schema som passar både dig och oss. Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda eller nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA. Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet.

Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Vi kontaktar dig inom en vecka efter att du skickat in din ansökan.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/aldreservice/serviceboende_aldringshem

Mer om arbetsgivaren

Förman Heidi Abrahamsson, heidi.abrahamsson@kimitoon.fi, tel. 0406646436

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 700 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kimitoöns kommun - Savuton työpaikka