Lantbruksarbetsledare til skoljordbruket 80 % - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Lantbruksarbetsledare till skoljordbruket, start 2.8.2021 tillsvidare (80% anställning)
Arbetet inom skoljordbruket vid Campus Kungsgården är omväxlande och intressant med dikoproduktion, slaktsvinsuppfödning, spannmåls-och vallproduktion samt maskinhantering. I arbetet ingår praktiskt arbete på skoljordbruket tillsammans med studerande, olika servicearbeten samt planering av den dagliga verksamheten i samråd med övrig personal.

För att kunna fastställa lämpligheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg. Prövotiden är 6 månader.
Av de sökande önskar vi förutom lämplig utbildning inom lantbruket också bred erfarenhet från arbetslivet och arbetsledning, uppdaterad branschkännedom och datorvana. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt förutsätter ett aktivt deltagande i branschens utveckling.
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Utbildningschef Anders Grannas, tfn 044-750 31 15, anders.grannas@yrkesakademin.fi

Lär dig mer om oss

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten med ca 200 anställda och 2900 studerande har verksamhet i hela Österbotten.


Adress: Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vaasa

Sinulle suositellut työpaikat