Lantmäteriingenjör - Porvoon kaupunki

Lantmäteriingenjör - Porvoon kaupunki

Stadsutvecklingens enhet för stadsmätning söker en lantmäteriingenjör för ett tjänstevikariat till 31.5.2020. Arbetet börjar 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Lantmäteriingenjören är en av de ingenjörer som svarar för byggnadstillsynsmätningarna. Dessutom omfattar arbetsuppgifterna bl.a. förberedning av terrängmätningsarbeten, behandling av flygfoto- och punktmolnsmaterial, geodetiska beräkningar samt förberedning och koordinering av markundersökningar.

Behörighetskravet är yrkeshögskoleingenjör, tekniker eller DI inom lantmäteri. Också en person som är nästan färdig med sina studier, men har lämplig arbetserfarenhet, kan bli vald.

Vid kartproduktionen och beräkningarna använder vi programmet MicroStation/StellaMap. Andra system som används i arbetet är bl.a. Terra-programmen, Louhi-kommunregister och Lupapiste.fi. Vi önskar att sökanden har tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter och program. Kundbetjäningen förutsätter muntliga kunskaper i båda inhemska språken och god social kompetens. För att kunna sköta tjänsten behövs också organisationsförmåga och noggrannhet.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Innan valet fastställs bör den som väljs till arbetet visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 4 månader.

Skicka din ansökan senast 3.6.2019 kl. 15.00 via länken Sök nu!

Lisätietoja

https://www.borga.fi/kartor-och-lagesinformation

Ytterligare information ger stadsgeodet Terhi Pöllänen, 040 518 9532 eller terhi.pollanen@porvoo.fi och lantmäteriingenjör Henrik Sirén, 040 197 7659 eller henrik.siren@porvoo.fi

Stadsutvecklingens enhet för stadsmätning
Osoite: Borgå

Den tidlösa atmosfären i vackra och historiska Borgå hänför alla och envar. Stadens levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läge som metropolområdets östra centrum gör Borgå till lockande arbets- och bostadsort.
Stadens anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens och inverka på sitt eget arbete.
Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Tveka inte! Kom till Borgå och trivs!

Tutustu työnantajaan