Lantmäteriingenjör - Kristiinankaupunki

Lantmäteriingenjör - Kristiinankaupunki

Kristinestad anställer en

LANTMÄTERIINGENJÖR

i tjänsteförhållande vid serviceområdet för samhällsbyggnad

Ansökningstiden har förlängts till 12.8.2019 kl 15:00. Tidigare inkomna ansökningar tas i beaktande.

Ett mångsidigt och intressant jobb inom resultatenheten mätningsverksamhet erbjuds där lantmäteriingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för fastighetsbildningen och fastighetsregistret samt uppgörande av tomtindelningar på detaljplaneområden. Till uppgiften hör även upprätthållande av adressregistret samt ansvara för kartdataprogrammen och utvecklingen av dessa samt även övriga eventuella uppgifter relaterade till mätningsavdelningens verksamhet.

Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter önskas samt kunskap i kartdataprogrammen AutoCAD och ArcGIS.

Sökanden förutsätts vara ansvarstagande och noggrann, ha kundorienterad attityd och god samarbetsförmåga samt ha ett självständigt arbetssätt.

Utbildningskrav är yrkeshögskoleexamen inom lantmäteriteknik (ingenjör YH). Språkkunskapskrav för lantmäteriingenjören är goda kunskaper i svenska och finska, i tal och skrift.

Anställningsvillkoren bestäms i kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Den som kallas till intervju skall kunna uppvisa examensbetyg, språkintyg och arbetsintyg med referenser.

Anställningen inleds 01.10.2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas prövotid på sex månader. Den som väljs skall innan hon/han tar emot tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Markanvändningschef Tony Östersund, epost: tony.ostersund@krs.fi

Mätningsverksamhet
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.
Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren