Lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikön virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikön virka - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueella on haettavana 23.1.2019 klo 16 mennessä

LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN PALVELUPÄÄLLIKÖN virka

Viran sijoituspaikka on tehtävän alkaessa Ylivieskan Perhepalvelukeskus.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tehty tulosyksikköjen uudelleen organisointi palvelujen selkeyttämiseksi THL:n palvelutehtäväluokituksen mukaisesti siten, että kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset ja perheoikeudelliset palvelut on siirretty uuteen tulosyksikköön.

Lapsiperheiden palvelujen tulosyksikön palvelut ovat: perheneuvola, lasten palvelutarpeen arviointi, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe- ja henkilöpalvelujen järjestäminen sekä näiden lisäksi perheoikeudelliset palvelut mukaan lukien valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestäminen.

Lapsiperheiden palvelujen tulosyksikön esimies vastaa koko tulosyksikön toiminnasta, koordinoi palveluja, päättää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen antamisesta sekä toimii verkostomaisen perhekeskuksen yhdyshenkilönä Kallion palvelujen osalta. Palvelupäällikön tehtävän kuvaan kuluu tulosyksikön esimiestehtävät ja lapsiperheiden palveluiden sosiaalihuollon asiakaspalvelutehtäviä. Palvelupäällikkö toimii vuorollaan sosiaalipäivystäjänä myös virka-ajan ulkopuolella.

Tehtävän edellyttämien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi toivomme laaja-alaista ja vahvaa kokemusta sosiaalipalveluista sekä kokemusta esimiestyöstä, näkemystä moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä sekä työn kehittämisestä. Arvostamme myös kokemusta perheneuvolatyöstä. Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 7 § mukainen ammattipätevyys.

Hakemukset lähetetään kuntarekryn kautta.

Lisätietoja antaa perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila p. 044 419 5027, sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Lisätietoja antaa perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila p. 044 419 5027, sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 700 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.
Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa.
Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!

Tutustu työnantajaan