Lärare för flexibel grundutbildning (vik. 21-22) - Kokkolan kaupunki

Svenskspråkiga undervisningstjänster i Karleby stad söker en FLEX-lärare (Jopo) för tiden 1.8.2021-31.7.2022 med placering på Donnerska skolan. Tjänsten bör sökas senast 5.3.2021 kl. 15.00 via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.

Av den valda förväntas flexibilitet, goda samarbetsfärdigheter med både personal och elever. Kunskaper i och erfarenhet av användning av moderna hjälpmedel och metoder ser vi som en fördel.

FLEX-läraren har ett nära samarbete med elevvårdspersonal och deltar i mångprofessionellt samarbete som kunnig inom pedagogik och specialundervisning.

Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.

Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisagodtagbart läkarintyg och drogtest samt straffregisterutdrag (504/2002) för att valet skall vinna laga kraft.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Närmare information ger rektor Kaj Holmbäck vid Donnerska skolan, tfn 044 7809 671, och chef för svenskspråkiga undervisningstjänster, Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000.

Karleby stad, svenskspråkiga undervisningstjänster
Adress: PB 43, 67101 Kokkola

Karleby stad är ett tvåspråkigt landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Karleby förnyas djärvt och erbjuder sina invånare utmärkta boendeförhållanden, högklassig basservice samt mångsidiga möjligheter till fritidsaktiviteter. Ett högklassigt utbud av utbildning och fortbildning samt en mångsidig näringsstruktur är stadens styrkor. Stadens bildningsväsende sysselsätter ca 1 300 personer. Undervisningstjänsterna har attraktionskraft och siktar på framtiden. Det finns 22 finskspråkiga och sex svenskspråkiga skolor inom grundläggande utbildning samt två gymnasier i Karleby. Dessutom finns det yrkes- och vuxengymnasieverksamhet i staden. I början av karriären erbjuds personalen vid utbildningstjänster mentorskap.

Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - Unicef lapsiystävällinen kunta