Lärare i engelska - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Lärare i engelska - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Åbo yrkesinstitut, enhet för handel och data, söker lärare i engelska, i bisysla under tiden 1.8.2019 - 31.7.2020. Undervisningsspråket är svenska.

Undervisningen sker både inom allmänna och inom yrkesämnen vid merkonom och datanomutbildningen.

Att tycka om att arbeta med ungdomar är en förutsättning för att trivas med uppgiften.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Även sökande utan formell behörighet beaktas.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet. Tjänsten besätts med sex månaders prövotid.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Närmare uppgifter ges av utbildningschef Olli Pietilä, tfn 050 4649 318, olli.pietila(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök nu!

Åbo stad, Bildningssektorn, Turun ammatti-instituutti - Åbo yrkesinstitut
Osoite: Klockringaregatan 9-11, 20500 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan