Lärare inom småbarnspedagogik - Hangon kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik - Hangon kaupunki

Vakansnummer 220410. Befattningen är ordinarie fr.o.m. 1.8.2019. Prövotiden är fyra månader. Ansökan sker via Kuntarekry. Behörighetsvillkor enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018 kapitel 6 § 26

Innan befattningen besätts bör intyg över kompetens, matrikelutdrag eller meritförteckning inlämnas. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs till tjänst eller befattning uppvisa utdrag ur straffregisterutdraget samt även ett läkarintyg.

Lisätietoja

http://www.hanko.fi

Kontaktuppgifter: Chefen för småbarnspedagogik Birgitta Mannström, tel. 040 159 5180 birgitta.mannstrom@hanko.fi

Hangö stad
Osoite: Hangö

Hangö stad, Finlands sydligaste stad med ca 8.500 invånare - välkommen med i vårt team!

Tutustu työnantajaan