Lärare inom småbarnspedagogik - Kruunupyyn kunta

Vi söker en LÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK med första placering i Jeussen daghem/förskola. Lärarens ansvarsområde är den småbarnspedagogiska verksamheten i Jeussen. Anställningen är för tiden 1.8.2019-31.5.2020 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 30h/vecka.

Behörighet enligt L 540/2018. Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, AKTA. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 27-28.5.2019. Till intervjutillfället önskas kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Chef för småbarnspedagogik och förskola Carina Ahlström tfn 050 3045021 carina.ahlstrom@kronoby.fi
Ledare för småbarnspedagogik och förskola Yvonne Rönnqvist tfn 050 9130853 yvonne.ronnqvist@kronoby.fi

Kronoby kommun
Osoite: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Kronoby är en tvåspråkig kommun i Österbotten med svenska som förvaltningsspråk. Kommunen bildades år 1969 genom sammanslagning av Kronoby, Nedervetil och Terjärv kommuner. Kommunen har ett centralt läge mellan städerna Karleby och Jakobstad.

Tutustu työnantajaan