Lärare inom småbarnspedagogik - Hangon kaupunki

Lärare inom småbarnspedagogik - Hangon kaupunki

Vakansnummer är 221502. Anställningstiden är 1.8.2019 - 31.7.2020. Befattningen innefattar arbete inom barngrupp 3 - 5 åringar och ansökan sker via Kuntarekry. Behörighetsvillkor är enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018 kapitel 6 § 26.

Innan befattningen besätts bör intyg över kompetens, matrikelutdrag eller meritförteckning inlämnas. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs till tjänst eller befattning uppvisa utdrag ur straffregisterutdraget samt även ett läkarintyg.

Läs mer

http://www.hanko.fi

Kontaktuppgifter: Chefen för småbarnspedagogik Birgitta Mannström, tel. 040 159 5180 birgitta.mannstrom@hanko.fi i

Hangö stad
Adress: Hangö

Hangö stad, Finlands sydligaste stad med ca 8.500 invånare - välkommen med i vårt team!

Mer om arbetsgivaren