Lärare inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som lärare inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2021. Tjänsten är för närvarande placerad i Hommas daghem.

Vid årsskiftet startar vi en ny liten barngrupp på under tio barn och behöver anställa en lärare inom småbarnspedagogik. Du kommer att arbeta i samarbete med en barnskötare inom småbarnspedagogik.

Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018).
Lönen betalas enligt AKTA.
De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002).
Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 30.11.2020 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Tina Stjernberg 040-839 0472. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Bildnings- och fritidstjänster, svensk småbarnspedagogik
Adress: Ljusdalavägen 5, 02430 Masala

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!