Lärare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Vi söker till småbarnspedagogiken i Lovisa stad en lärare inom småbarnspedagogik i tillsvidare arbetsförhållande från och med 1.8.2021. Den första placeringsplatsen är Isnäs daghem. Isnäs daghem är ett litet daghem för både finskspråkiga och svenskspråkiga barn.

Vi söker en person med starkt kunnande inom småbarnspedagogik som har en barnorienterad syn på arbetet. Vi förväntar oss att du förbinder dig till teamarbete, har god förmåga till växelverkan och flexibilitet. Vi uppskattar också tidigare erfarenhet inom småbarnspedagogik, ett utvecklande arbetssätt, idérikedom och positiv attityd. Gruppen är tvåspråkig, så vi önskar av sökanden att de behärskar de båda inhemska språken.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Veckoarbetstiden är 38,25 timmar. Den uppgiftsrealterade månadslönen är 2606,92 euro och vid besättandet av uppgifterna tillämpas en prövotid på fyra månader.

Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 15.4.2021 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.loviisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare Sofia Lindstedt, tfn 050 382 7568

Isnäs daghem
Adress: Edövägen 27, 07750 Isnäs

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat