Staden Jakobstad lediganslår att söka 1 svenskspråkig befattning som lärare inom småbarnspedagogik. Befattningen besätts ordinare från och med 20.10.2021.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Arbetstiden för lärare inom småbarnspedagogiken är 38 t 15 min/v

Läraren inom småbarnspedagogiken ansvarar för småbarnspedagogikens pedagogiska verksamhet och samarbetet med föräldrarna, samt fungerar i yrkesövergripande sammansättningar som representant för barnet och enheten.

Vi söker dig som engagerat implementerar och utvecklar pedagogiken av hög kvalitet, i enlighet med planen för småbarnspedagogik. Vi värdesätter viljan att utveckla fostrarsamverkan samt ett genuint intresse för barnet: att lyssna och bemöta, goda samarbetsfärdigheter samt initiativrikedom. En grund för valet är också personens lämplighet för arbetsgemenskapen och arbetsteamet.

Prövotid är 6 månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002 samt ett negativt drogtest.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Annika Rajakangas, chef för småbarnspedagogiken
annika.rajakangas@jakobstad.fi
044 7851426
Madeleine Roos, daghemsföreståndare
madeleine.roos@jakobstad.fi
044 7851303
Siv Lundstöm
siv.lundstrom@jakobstad.fi
044 7851598

Lär dig mer om oss

Staden Jakobstad, Bildningsverket, Avdelningen för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken i Jakobstad bildas av 9 daghem. några familjedagvårdare samt förskolans kompletterande småbarnspedagogik. Staden är tvåspråkig och vi erbjuder ett utmanande och ansvarsfullt arbete i en inspirerande miljö. En miljö som varje arbetstagare med sin egen insats kan påverka och utveckla. Tillsammans vill vi utveckla Jakobstad till Barnens stad.


Adress: PB 41, 68601 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat