Skip to main content
test

Vi vill stöda barnen på uppväxtens och inlärningens stig. Den smidiga vardagen betyder inom småbarnspedagogiken mångsidiga verksamhetsmiljöer och goda verksamhetslokaler. Det innebär också utveckling av verksamheten, servicehandledning och multiprofessionellt samarbete. Vi utvecklar båda språkgrupper jämsides. Vi vill tillsammans med familjerna skapa goda rutiner i barnens vardag och förhållanden där barnen får göra saker tillsammans och lyckas.

Kom med!

Inom våra tjänster inom småbarnspedagogik här i Borgå gillar vi utveckling och vi har ett aktivt och aktuellt arbetsgrepp. Vi tar god hand om personalens kunnande och arbetsförhållandena. I vår kurskalender finns många utbildningar som personalen regelbundet kan delta i.

Tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå söker svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik till ordinarie arbetsavtalsförhållande och också för viss tid från 1.8.2022 till följande daghem.

Haikobrinkens daghem
- 1 ordinarie
- förfrågningar daghemsföreståndare Susanne Nyholm, tfn. 040 5472290
Sagobackens daghem
- 1 ordinarie
- förfrågningar daghemsföreståndare Catharina Lindstedt, tfn. 040 5104213
Tallberga daghem
- 2 ordinarie
- förfrågningar daghemsföreståndare Maria Johansson, tfn. 040 5599804

"En av de viktigaste värderingar för mig är det individuella bemötandet av barnet. Varje barn borde ha det bra och känna att de är välkoma hit och de är värdefulla som de är.

Vårt arbetsgäng är på det sättet roligt, att vi är i olika åldrar och har olika utbildningsbakgrund. Ändå,är vi likvärdiga här på jobbet. Här får man hjälp och stöd." - Nanna, lärare inom småbarnspedagogik

Behörighetskraven fastställs enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden varierar beroende på längden av arbetsavtalsförhållande.

Skicka din ansökan senast 18.5.2022 före kl. 15.00 via Sök nu länken!

Lisätietoja

https://www.porvoo.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuspalvelut/

Tutustu työnantajaan
  • Tjänster inom småbarnspedagogik
  • Työpaikka
  • 430120
  • Från 1.8.2022
  • Enligt UKTA
  • 3.5.2022 - 18.5.2022 15:00
  • Uusimaa

Yhteystietomme

Tilläggsuppgifter ger daghemsföreståndare

Lisätietoja

Tjänster inom småbarnspedagogik

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Osoite: Borgå, 06100 Porvoo
Porvoon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat