Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Vi söker en engagerad lärare inom småbarnspedagogik för ett tjänsteförhållande från och med 12.12.2022 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsen vid inledandet av tjänsteförhållandet är Hommas daghem.
Som lärare inom småbarnspedagogik svarar du för en högklassig planering av småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen för din grupp samt det pedagogiska genomförandet, utvärderingen och utvecklingen tillsammans med ditt team. Hos oss kan du påverka ditt arbete, för vi ger plats åt aktivitet och nya idéer. Du arbetar engagerat med ett delaktigt och flexibelt arbetsgrepp. Du kan organisera och fatta beslut. Du är stresstålig och har förmågan att agera i föränderliga situationer.

Vi uppskattar ditt kunnande, ditt intresse och dina erfarenheter i ledandet och utvecklingen av småbarnspedagogiken. Du har färdigheter i handledning av grupper och individer samt i att leda ett team.

Kom med i vårt glada gäng!

Vi erbjuder dig:

- En mångsidig arbetsbild där du har möjlighet att arbeta med din egen person och påverka daghemmets verksamhet
- Smidig och flexibel verksamhetskultur som ständigt utvecklas
- Bra arbetsgemenskap och en kunnig förman
- Omfattande fortbildningsmöjligheter för att utveckla ditt eget kunnande
- Utmärkta IKT-verktyg
- Företagshälsovårdstjänster
- Konkurrenskraftig lön (2 725,34€). Arbete i förskolegrupp (2 768€) Möjlighet att få första arbetserfarenhetstillägget direkt då anställningen börjar.

Behörighetskrav: Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Till en behörig lärare inom småbarnspedagogik betalas efter utgången av prövotiden på sex (6) månader ett rekryteringstillägg om 150 €/månad för en period på sex månader. Förutsättningen för beviljandet av rekryteringstillägget är att anställningsförhållandet gäller tills vidare och behörighetskraven uppfylls.

Den som blir vald till tjänsten ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002.
Prövotid enligt gällande lagstiftning.

En intervju till uppgiften ordnas enligt överenskommelse.

Ansökningarna ska skickas elektroniskt senast 9.12.2022 kl. 12.00 på www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 473931).

Ansökningstiden har förlängts.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av daghemsföreståndare Tina Stjernberg 040-839 0472. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, svensk småbarnspedagogik

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: Ljusdalavägen 5, 02430 Masala

Sinulle suositellut työpaikat