Skip to main content
test
Lärare inom småbarnspedagogik - Kaskisten kaupunki

Bildningsnämnden i Kaskö lediganslår två befattningar som lärare inom småbarnspedagogik i Daghemmet Ankaret i Kaskö. Befattningen besätts så fort som möjligt med tillsvidareanställning. Behörighetskrav i enlighet med Lagen om småbarnspedagogik (540/2018), kapitel 6. Därtill hör sökande som fyller behörighetsvillkoren som avses i lagen om småbarnspedagogik §75, övergångsbestämmelse som gäller personalen.

Även ansökanden utan förskollärarbehörighet beaktas. Därmed fastställs behörighetskraven enligt lagen om småbarnspedagogikens (540/2018) 6.kapitel. Därutöver fylls behörighetskraven även för ansökanden som hör till personal med övergångsbestämmelse inom lagen om småbarnspedagogik 75§. Befattningens lön samt övriga villkor enligt UKTA (45000044). Besättandet av befattningen har en prövotid på sex månader.

Den som väljs till befattningen bör före emottagandet av befattningen förevisa enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504 / 2002) och enligt brottsregisterlagen (770 / 1993) 6 § 2. moment ett utdrag ur brottsregistret, samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Eftersom befattningen är i Daghemmet Ankaret, bör den som väljs till befattningen ha följande språkkunskaper: finska eller svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper, tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Läs mer

http://www.kaskinen.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla, 040-5042535

Lär dig mer om oss

Kaskisten kaupunki, Sivistysosasto, Päiväkoti Ankkuri

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad, där vi i stadens organisation finns nära kunderna.


Adress: Slussgatan 11, 64260 Kaskinen

Sinulle suositellut työpaikat