Skip to main content
test

Vi söker en positiv kollega till vårt professionella arbetsteam i nya utrymmen invid Alberga idrottspark nära Alberga centrum!

Läget och de moderna utrymmena möjliggör arbete i en mångsidig och inspirerande lärmiljö. Som lärare inom småbarnpedagogik arbetar du i ett team med antingen två barnskötare inom småbarnspedagogik eller tillsammans med en lärare och en barnskötare. Du ansvarar för planering, förverkligandet, utvärdering och utveckling av kvalitativ pedagogisk verksamhet i barngruppen och deltar i utvecklandet av verksamheten i enheten.

Vi strävar till att ge barnen möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Respektfullt bemötande, trygghet, god kommunikation, aktiv medveten närvaro och hållbara arbetssätt är viktiga för oss. Daghemmet har 7 barngrupper, varav en är förskolegrupp och en är skiftesgrupp. Vi befinner oss i lärcentret Monikko tillsammans med Monikon päiväkoti, Alberga skola och Leppävaaran koulu.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Arbetsplats och adress: Alberga daghem och förskola (Grindåkersgatan 2-4, 02650 Esbo)
Arbetstid: 38 h 15 min/vecka
Befattnignen är fast anställning.

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Till behörighetskraven hör även utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Esbo är Europas mest hållbara stad ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. Esbo är en bra plats att växa upp, driva ett eget företag och arbeta. Esbo stad sysselsätter cirka 15 000 personer. Den goda kundservicen utgörs av personalen som känner till Esbobornas och kunders behov.

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/alberga-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Merita Kuukka, 0406365005, förnamn.efternamn@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Grindåkersgatan 2-4, 02650 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat