Lärare inom småbarnspedagogik, Karamalmens daghem och förskola, 2 uppgifter - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Nu söker vi två lärare inom småbarnspedagogik till Karamalmens daghem och förskola. På daghemmet har vi två grupper, en för 0-4-åringar, Tigrarna, och en för 3-5-åringar, Drakarna och så har vi också två förskolegrupper, Valarna och Delfinerna, som arbetar i Karamalmens skolas utrymmen.På Karamalmens daghem och förskola vill vi att alla barn skall få uppleva lek och glädje, känna sig trygga som individer och som en del av gruppen.För oss är det viktigt att barnen får öva sig i att ta hänsyn till varandra och sin omgivning. Vi vill också att barnen skall få vara delaktiga i sin vardag genom att få påverka planeringen av verksamheten. Samarbetet med vårdnadshavarna är också i en viktig roll då vi bygger upp vår verksamhet.Arbetet inleds i augusti 2019.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter öppenhet, engagemang och humor.

Ledare inom småbarnspedago. Pia Herlin-Kiviniitty 046 877 3274

Karamalmens daghem och förskola
Osoite: Karaängsvägen 4-6, 02610 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan