Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Klippans daghem.

Enheten består av två barngrupper. Du skulle jobba i gruppen med barn i 1-3 års åldern, i ett team med en barnskötare inom småbarnspedagogik samt en lärare inom småbarnspedagogik. Du skulle tillsammans men din lärarkollega dela på det pedagogiska ansvaret i barngruppen.

Klippans daghem är beläget i Stensvik och vi har nära till havet och skogen. Vi nyttjar närområdet och brukar ta promenader till stranden, gå till skogen eller ha rörelse på den närmaste sportplanen i området.

Arbetet inleds i januari 2022.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet som ett vikariat 3.1.2022-30.6.2022.

Arbetsplats: Klippans daghem, Vågbrottet 5 B, 02320 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga samt positiva inställning.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/enheter/32390

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik
Juni Lönnfeldt
043 824 8754
juni.lonnfeldt@esbo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Vågbrottet 5 B, 02320 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat